Leonie Rammeloo

rammeloo 2 leonie

Leonie Rammeloo is in Boekhoute geboren op 18 januari 1890 en is de dochter van Charles Louis en van Rosalia Francisca Van Daele. Haar broers zijn Petrus, Franciscus, Florimond, Victor en Alfons. Zij heeft ook een zuster, Emma, die getrouwd is met Hector Stoop. Hun zoontje, Julien, is haar oogappeltje. Het is toch zo’n lieve jongen.

Het huis waar zij woont staat op de grens en daarom kan zij gemakkelijk brieven en documenten over de grens smokkelen. Zij doet dat samen met Emilie Schatteman en met haar zus Emma.

In september 1915 beginnen hun activiteiten. Twee, soms drie keer per week, gaan zij ieder om beurt naar het dorp om geheime documenten op te halen. Deze papieren worden soms verborgen in het schortje van de kleine Julien, die dan vier jaar oud is. Thuis gekomen, wordt het papier dan aan een steen gebonden om zo over de grens te werpen.

Op 9 april 1917, ’s morgens vroeg, wordt zij aangehouden. Er wordt dan op de deur geklopt en zij moet direct meekomen. Terwijl zij haar haar kamt, krijgt ze al enkele stampen en zonder eten of drinken wordt ze naar Gent gevoerd.

Zij krijgt het hard te verduren in de gevangenis en wordt er op een barbaarse manier behandeld.

Niet lang daarna wordt Leonie ter dood veroordeeld en op 12 september 1917 wordt zij geëxecuteerd.

Enkele dagen na haar dood ontvangt haar zuster, Emma, de melding van het overlijden. Die dacht dan nog altijd dat zij gratie had gekregen en naar Duitsland zou gestuurd worden.

Op 30 september, meer dan twee weken na haar dood, ontvangt Emma de laatste afscheidsbrief van haar zus Leonie.