Isidoor Van Vlaenderen

foto 3

 

Isidoor Van Vlaenderen is in Boekhoute geboren op 6 juli 1873 en komt uit een groot gezin met acht kinderen. Zijn ouders zijn Bernardus en Marie Coene. Hij trouwt in 1899 met Elodie De Zutter van Bassevelde. Zij hebben ook een groot gezin met negen kinderen: Emilia, Charles, Edmond, Camiel, Nathalie, Theophiel, Cyriel, Alice en Albert Leopold.

Hij is jachtwachter voor de familie Ingels en woont op het Meuleken in Boekhoute. Isidoor werkt mee met de spionagedienst D.P. van Basseveldenaar Kamiel De Pauw. Hij levert de spionagerapporten, die hij ontvangt van Jerome Dobbelaere, af aan de grens, waar hij ze overhandigt aan passeurs. Hij is dus in feite een koerier tussen Bassevelde en Boekhoute. Daarnaast smokkelt hij ook vluchtelingen over de grens. Deze vluchtelingen verzamelen in een herberg bij de spoorweg bij zijn schoonbroer Edmond Dhollander. Die is getrouwd met zijn zus Stephanie.

Isidoor wordt eerst opgepakt van 4 tot 8 februari 1917, maar wordt dan terug vrijgelaten. Op 7 april moet hij terug naar de gevangenis. Nu zal hij Boekhoute niet meer terugzien. Hij wordt samen met Jerome Dobbelaere, Leonie Rammeloo en Emilie Schatteman veroordeeld en geëxecuteerd op 12 september 1917. Zijn weduwe blijft dan alleen achter met acht kleine kinderen.

Na de oorlog wordt voor de rechtbank de vraag voor schadeloosstelling behandeld. De schade aan zijn gezin wordt dan berekend, voor zover dat zoiets mogelijk is natuurlijk: 1.250 frank voor het eten dat opgestuurd is naar de gevangenis, 3.000 frank voor 2,5 jaar verloren dagloon en voor zijn dood 20.000 frank, dus samen 24.250 frank. Het is een magere troost voor zijn arme gezin.