Camiel Hoste

 
foto 2

Camiel Hoste is de zoon van Livinus Hoste en van Leonie Vercaeijgne. Zijn ouders zijn getrouwd in Sas van Gent op 15 juni 1892. Anderhalve maand na hun huwelijk, meer bepaald op 30 juli 1892, wordt Camiel in Sas van Gent geboren. Drie jaar later gaat hij samen met mijn moeder in Oosteeklo in de Oosthoek wonen.

Tijdens de oorlog is Camiel aangesloten bij de Geheime Vaderlandse Dienst en werkt dan als spion. Hij wordt daarvoor aangehouden in de nacht van 29 op 30 mei 1917 in Oosteeklo bij hem thuis. Hij is dan 25 jaar oud.

Camiel wordt opgesloten in de Gentse gevangenis en op 25 juli wordt hij tot de dood veroordeeld. Eerst kan hij het niet geloven en blijft nog lange tijd denken dat het niet zo’n vaart zal lopen en dat de Duitsers hem wel naar Duitsland zullen deporteren. Helaas, op 10 september 1917, om tien over half zeven ’s morgens, word hij geëxecuteerd door de Duitsers in Gent.

Na de oorlog wordt Camiel naar zijn woonplaats, Oosteeklo, overgebracht met alle militaire eer. Er wordt een lijkrede uitgesproken en zijn levenswandel van vóór en tijdens de oorlog wordt hierin uitvoerig besproken en bejubeld. In deze lijkrede staat onder meer: “O, duurbare vriend, wat zijn wij fier over U! Hoe bewonderen we toch Uwen buitengewonen heldenmoed en Uwe heldhaftige kloekmoedigheid die aanhield tot op de boord van het graf.”

Vandaag staat hij vermeld op het oorlogsmonument in Oosteeklo, ook gekend als “den broaven”, onder de titel: ‘burger door den kop geschoten’.